Letters in Chinese

李察通訊 Letters in Chinese
https://leecha.blogspot.hk/

10/28/2014

輕鬆下(轉載自網上)

輕鬆下:

2014 香港最新精神病例:

1.無端端向人唱生日歌……
2.經常幻想被人非禮
3.常常同人講條馬路係我管嘅
4.有屋企唔返, 鍾意瞓馬路中心, 天橋底
5.經常莽想被人迫害……
6.見到警察, 護衛員, 公務員, 清潔女工……返工會持續神經緊張….
7.說話經常重覆…如….五毛…正字打鴨…, 白識孔布...無西損….
8.有學唔返…..有工唔做…..有書唔讀…..
9.經常自言自語…..要代表香港人發言…., 要代表香港人爭取…
10. 無故撘棚
11. 喜歡用保鮮紙包裹身體
12. 鍾意用啲膠地板包住自己隻手
14. 又唔係做地盤又鍾意帶安全頭盔係條馬路到企係度.

15. 冇落雨但係成日担遮
16. 打完警察仲叫警察保護佢
17. 將自己手抱嘅孩子做擋箭牌
18. 俾幾歲嘅仔女去犯法,係因為佢自主決定
19. 成日想坐監
20. 犯咗法話會去自首,不過要繼續犯法多幾個禮拜先
21. 成曰話反對共產党,但又唔敢過羅湖橋抗議,只賴死係香港鬧警察。
22. 話等學联談判後才清場,但又話學联唔代表佢。
23. 話冇人代表到佢,但佢話代表七百萬港人!
24. 帶頭的✘✘✘~讀咗六年大學重未畢業學士學位,但學者話佢係學界精英!



1 則留言:

匿名 說...

精彩!見血封喉。奇怪點解該些低能仔無來打擂臺?大罵閣下做”五毛“?還是未拔劍已經死左?pc