Letters in Chinese

李察通訊 Letters in Chinese
https://leecha.blogspot.hk/

10/19/2012

智慧在那裡 系列之八 

 

                      問題之八:怎樣溝通?

     (莊子怎樣溝通萬物?)

 

 

 莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰:「鯈魚出遊從容,是魚樂也。」惠子曰:「子非魚,安知魚之樂?」莊子曰:「子非我,安知我不知魚之樂?」惠子曰:「我非子,固不知子矣,子固非魚也,子不知魚之樂,全矣。」莊子曰:「請循其本。子曰:汝『安知魚樂』云者,既已知吾知之而問我。我知之濠上也。」《莊子外篇:秋水》

 

 (莊子與惠子在濠水的橋上遊覽。莊子說:「鯈魚這樣從容自在,真是快樂。」惠子說:「你不是魚,怎麼知道魚是快樂的?」莊子說:「你不是我,又怎麼知道我不知道魚是快樂的?」惠子說:「我不是你,當然不知道你。而你也不是魚,你不知道魚的快樂,不是很明顯了嗎?」莊子說:「還是從根本處說吧:你說,你怎麼知道魚是快樂的,你既然已經知道我知道魚的快樂,還問。我是在濠水上知道的。」)(李察按:古文未必比白話文難解。其實這段古文,是不須要翻譯的。譯出來,也不會更容易些。)

 

 

 如果只從辯論的角度,只研究是誰辯論勝利了,就不會知道,問題的焦點何在。

 

 問題的焦點是溝通。

 

 而溝通可以是直接的。魚兒快樂不快樂,可以直接知道,不需要從外在的資料去尋找訊息。

  

 就是憑這一點,就可能知道:這故事,可能是真的。因為,直接從內在與萬物溝通,是莊子的方法。但也需要說明:莊子是主張平衡內外的,莊子並無否定外在資料。

 

 至於惠子,表面看好像很雄辯,很理智。但實際上,惠子是否定直接溝通,亦即否定內在溝通的。

 

 李察也有類似經驗。有一次,從金魚缸裡撈起了一小袋餵魚的蝌蚪,送到郊外的山澗去野放。那天陽光很好,山澗裡的水很淺,水底有被太陽曬得發黃的青苔。最初還耽心蝌蚪們是否習慣那樣的環境。料不到,一放下去,小蝌蚪們就十分自然的散開了。扭擺尾巴,好像很快樂那樣。

 

 如果你問我,你怎麼知道蝌蚪是快樂的。我會告訴你:我是直接感受的。

 

 以上的描述:太陽、青苔、曬得發黃的老青苔、山澗、淺水、金魚缸、還有人的耽心、人的疑問(是否習慣)、人的參與(從金魚缸帶到野外),等等一串資料,都是外在的。外在資料,未必需要否定,但也未必可以提供真正訊息。而真正訊息是簡單直接的。他們是快樂的,就是快樂的。

 

 至於惠子的方法,卻是隔絕的,未必可以知道魚是快樂還是不快樂。

 

 或者現代的科學家會捉幾條上來,解剖,觀察魚的腦電波有甚麼變化,從而推斷魚的心理狀態、、、這類外在方法不能否定。但是,如果只用一種方法,就有所欠缺了。

(8460 智慧在那裡 系列之八20121017)for more: leechardasks.blogspot.com

李察直線電話:2559-4690

海外請撥: 852- 2559-4690★來信請寄GPO Box 4048, Hong Kong. 或電郵

Academy2008@hotmail.com

★Or,click the ‘comments’ links below.

沒有留言: